Kontakt

Názov spoločnosti: Roman Opeta – R.O.EXPRES

Sídlo spoločnosti: Za Poštou 1197/16a, 920 01 Hlohovec, Slovensko

IČO: 37250345 IČ DPH: SK1032672641

TEL: +421 950 852 207, +421 908 703 707

EMAIL: roexpres@roexpres.sk

IBAN: SK0511000000002944080588